Opublikowano Dodaj komentarz

Kolejna pomoc w ramach Tarczy

puste krzesła w jadalni szkolnej

W ramach kolejnej pomocy rządu z Tarczy, pomoc finansową otrzymują przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, najemcy lokali w galeriach handlowych oraz branża turystyczna.

Najemcy lokali mogą liczyć na obniżkę czynszu w wysokości 80 procent. Branża turystyczna – przedłużone będą terminy realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok. Ponadto zostanie przesunięty termin zwrotu wypłat do TFZ. Możliwe będzie również umorzenie spłaty pomocy przyznawanej z branży.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.
Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:
– zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
– dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
– świadczeń postojowych,
– małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w jednym z miesięcy od listopada 2020 r. do marca 2021 r. w stosunku do września 2019 r. lub września 2020 r., oraz prowadzenie określonej działalności gospodarczej jako przeważającej na dzień 30 września 2020 r. 

Obniżka czynszu najmu w galeriach handlowych

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., a przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.
Przepisy będą stosowane w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Branża turystyczna – Dwa lata na realizację vouchera turystycznego i korzystanie z TFZ

Nowe przepisy przedłużą do dwóch lat możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.
Zaproponowane przepisy przewidują również przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br. 

Umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej

Nowe przepisy umożliwiają staroście albo dyrektorowi powiatowego urzędu pracy, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin lub rozłożyć na raty określone należności. 

5/5 (7)

Ocena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *