Nie ma ogólnounijnych przepisów, które regulowałyby rejestrację samochodów we wszystkich krajach członkowskich. W różnych krajach stosuje się różne przepisy.

Natomiast aby dokonać rejestracji, zawsze potrzebne będą następujące dokumenty:

  • świadectwo zdatności do ruchu drogowego i poświadczenie pomyślnego wyniku badań technicznych
  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • dowód własności
  • dowód opłacenia podatku VAT
  • dowód ubezpieczenia
  • w przypadku nowych samochodów – świadectwo zgodności.

Jeśli prowadzimy pojazd w kraju UE, w którym mieszkamy tymczasowo, a pojazd jest zarejestrowany w innym kraju UE grozi nam kara. Poniesiemy ją w sytuacjach gdy:

  • nie dopełnimy obowiązku rejestracji swojego samochodu w odpowiednim terminie;
  • nie wniesiemy odpowiednich opłat i podatków;
  • jeździmy na tablicach rejestracyjnych z innego kraju UE i nie mamy przy sobie dowodu miejsca stałego zamieszkania w innym kraju UE ani ważnego poświadczenia przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego naszego pojazdu.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na stronie Sipp.pl.

1 Comment on this post

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.